KONTAKT INFO DRAGRACING-SM
Speedgroup AB administrerar och marknadsför Dragracing SM på uppdrag av Svenska Bilsportförbundet SBF

Koordinator Dragracing SM samt VD Speedgroup:
Åsa Kinnemar asa.kinnemar@speedgroup.eu  tel. 070-531 53 32

Kontaktperson Media: Lena Perés lena.peres@speedgroup.eu  tel. 070 - 730 1755

Försäljning/annonsering: koordinator Birgitta Blakstad Poolsaar birgitta.b.poolsaar@speedgroup.eu tel. 070 - 661 35 36

Klasskontaktpersoner för tävlande:
Pro Modified samt Stock Super Stock:  Åsa Kinnemar asa.kinnemar@speedgroup.eu tel. 070-531 53 32
Competition Eliminator: Janne Sjöberg jan.sjoberg@speedgroup.eu tel. 070 - 541 9649
Junior Dragster: Lena Perés lena.peres@speedgroup.eu tel. 070 - 730 1755

Kontaktpersoner för arrangörer: Janne Sjöberg jan.sjoberg@speedgroup.eu tel. 070 - 541 9649